Missie

  1. Japenga Architecten is een allround architectenbureau dat fraaie gebouwen creëert voor ondernemende opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de projectontwikkeling. Japenga Architecten streeft in dialoog met zijn opdrachtgevers naar een kwalitatieve en duurzame inrichting van de wereld waarin we leven en werken.
  2. Japenga Architecten staat voor aansprekende, functionele en krachtige ontwerpen. Dit uit zich in een over het gehele traject consistent zijnde architectuur: van architectonisch ontwerp tot in het kleinste detail. In het ontwerpproces wordt een balans gezocht tussen wensen van de gebruikers, de locatie, de belangen van de opdrachtgever en de architectonische ambitie. In het ontwerp en de uitwerking ligt de nadruk op ruimtelijke beleving, functionaliteit, duurzaamheid en financiële haalbaarheid. Het streven is een herkenbaar, karakteristiek eindproduct waarin architectuur, stedenbouwkundige situatie en openbare ruimte harmonieus samenvloeien.
  3. Japenga Architecten begeleidt bouwprojecten van de allereerste schets, via de technische uitwerking en aanvraag omgevingsvergunning, tot en met de eindoplevering. Japenga Architecten beschikt over de benodigde deskundigheid om het gehele bouwproces te kunnen beheersen. Gedurende het proces van ontwerp tot technische uitwerking vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever en wordt de uitwerking vergeleken met het programma van eisen en de ontwerpuitgangspunten.
  4. Japenga Architecten beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten waarmee in de verschillende fases van de ontwikkeling van een bouwplan nauw wordt samengewerkt. Zo kan in de initiatieffase een beroep worden gedaan op ondersteunend stedenbouwkundig advies; in de omgevingsvergunningsaanvraag- en bestekfase op specialisten op onder andere constructief, installatietechnisch en bouwfysisch gebied.