Uitbreiding bedrijfspand Janssen Pers Gennep

De opdracht bestond uit het realiseren van opslagruimte en een overslagruimte, die aan twee zijden van het bestaande pand van Janssen Pers in Gennep gebouwd moesten worden.
De opslagruimte voor papierrollen werd noodzaak, doordat de voormalige opslagruimte inmiddels in beslag genomen werd door een nieuwe drukpers. De overslagruimte was nodig om de geluidsoverlast, veroorzaakt door het inladen van drukwerk in bestelauto’s en trucks, te minimaliseren voor de omwonenden.

Deze overlast was voorheen nooit een probleem: Janssen Pers stond toen midden op een bedrijventerrein. Door de jaren heen is dit terrein echter getransformeerd tot een woonwijk. In de jaren voorafgaand aan de verbouwing waren zicht op en geluid van deze overslag al beperkt middels een tussen de woningen en het terrein gelegen geluidswal. Die geluidswal bleek gaandeweg echter niet afdoende, vandaar de wens voor de overslagruimte.

Nu rijden de bestelauto’s het pand binnen. Daar is een soort rotonde met opstelplaatsen om de auto’s te laden achter gesloten deuren. Trucks worden aan de buitenzijde geladen via dockshelters, zodat alleen het motorgeluid van de aankomende en vertrekkende trucks te horen is. Aan de andere zijde van het pand, bij de nieuwe papieropslag, worden de trucks eveneens gelost via dockshelters.

Aangezien het pand nu in een woonwijk staat, hebben wij de uitbreidingen van het pand hierop aangepast:
– er is schaalverkleining aangebracht in de gevel door het opdelen in lagen;
– ondanks de eis een dicht gebouw te maken, heeft het gebouw ramen, passend bij de schaal van de woningen, die delen van het binnenste prijsgeven.

CategorieBedrijfspanden
OpdrachtgeverJanssen Pers
LocatieGennep
StatusGerealiseerd 2010