Bedrijfspand bouwen

Bedrijfspand bouwen of verbouwen met een architect

Als bedrijf stel je vaak andere prioriteiten aan je pand dan als particulier aan je huis. Een bedrijfspand moet zodanig worden ingericht dat het de bedrijfsprocessen faciliteert en deze zo mogelijk zelfs efficiënter maakt. Een architect beschikt over de kennis en kunde om de bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te integreren in een gebouw. Daarom is het een goed idee om als bedrijfseigenaar eens te kijken naar wat een architect voor jou en je bedrijf kan betekenen. 

Een architect zorgt naast efficiëntie in en rondom je bedrijf ook voor een fraai en professioneel uiterlijk wat ten goede komt aan de uitstraling van je bedrijf. Win-win dus.

Screening huidige situatie en wensen voor de toekomst

Als architect is het belangrijk om precies te weten wat de eisen en wensen zijn voor de toekomst. Je wilt immers verder vooruitkijken dan een paar jaar. Daarom komen wij van Japenga Architecten voordat we gaan ontwerpen  eerst met jou als ondernemer praten over de directe wensen en eisen   voor jouw bedrijfspand. Naast het in overleg inventariseren van de wensen en eisen, observeren we aandachtig de ondernemer en het bedrijf. Deze gegevens vormen gezamenlijk een leidraad in het proces dat uiteindelijk leidt tot het ontwerpen en vormgeven van het pand.

Nieuwbouw of verbouw? 

Als ondernemer heb je vaak allang nagedacht over de mogelijkheden die je eigen pand biedt tot een eventuele verbouwing.  Het is echter vaak moeilijk te bepalen of een verbouwing de oplossing gaat zijn of dat wellicht nieuwbouw moet worden overwogen. Jezelf hier een ruimtelijke voorstelling van temaken is vaak al lastig, laat staan dat je op de hoogte bent van wat er bouwtechnisch mogelijk is en welke technische normen er gelden.  

Wij van Japenga Architecten helpen jou als ondernemer graag met het inzichtelijk maken van wat een verbouwing voor mogelijkheden biedt, afgezet tegen een eventuele nieuwbouw. Dit doen wij door een analyse te maken van de wensen in combinatie met het bestaande bedrijfsgebouw. Er kan dan een gefundeerde beslissing worden genomen.

Verdieping in wensen

Op basis van de eerste gedachtewisseling met de opdrachtgever over de wensen en eisen van het nieuwe of te verbouwen gebouw, ontstaan bij ons meestal al de eerste ideeën over vorm en grootte van het pand. Door verdere bestudering van de locatie en de gewenste ruimtes met hun onderlinge relaties, groeit in schetsen en tekeningen het plan naar zijn eerste vorm en indeling.

Bedrijfspand Veghel

Eerste beeldvorming bedrijfspand

Bij de bespreking van de eerste tekeningen vinden we het belangrijkste doel het functioneren van het bedrijf binnen de getekende plattegronden onder de loep te nemen en voors en tegens van bepaalde keuzes te bespreken. Daarnaast geven we middels impressies ook al een globaal idee van het uiterlijk.  

De uiteindelijk in overleg bepaalde wijzigingen nemen we mee in de nadere uitwerking waarbij ook het uiterlijk met geveltekeningen en perspectieven  inzichtelijk gemaakt wordt. Ook materialen en kleuren zijn grofweg ingevuld. Door deze beelden zijn onze opdrachtgevers vaak blij verrast omdat ze nu de ruimtelijke voorstelling van het toekomstige eindresultaat voor zich zien.  

Welstandscommissie 

Het ontwerp van een bedrijfspand is vaak in 4 à 5 gesprekken en bijbehorende aanpassingen gereed voor de gang naar de welstandscommissie. 

De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die aan de gemeente adviseert over het uiterlijk en de plaatsing van het bedrijfspand in relatie tot de omgeving. Wij zien het als onze taak te zorgen dat het pand ook goed landt en past in zijn omgeving. Om deze reden treden wij altijd vol vertrouwen en positief in overleg met de welstandscommissie: na het overleg komen grote veranderingen eigenlijk nooit voor, hooguit aanscherpingen van het ontwerp op details.

Verbouwing bedrijfspand met uitdaging

Soms kan een ontwerp een uitdaging worden als je een bestaand bedrijfspand gaat verbouwen waarvan de omgeving in de tussentijd volledig is veranderd. 

Bij Janssen Pers uit Gennep hadden we zo’n uitdaging. Het oorspronkelijke pand was gebouwd op een bedrijventerrein. In de jaren voorafgaand aan de geplande verbouwing was het omliggende industriegebied volledig getransformeerd van industrieterrein naar woonwijk.  

Omdat het pand nu in een woonwijk staat, met bijbehorende kleinere schaal, hebben wij de uitbreidingen van het pand hierop aangepast: 

– er is schaalverkleining aangebracht in de gevel door het opdelen in lagen; 

– ondanks de eis een dicht gebouw te maken, heeft het gebouw ramen, passend bij de schaal van de woningen, die delen van het binnenste prijsgeven. 

Bouwbesluit 

Het bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot onder andere veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Dit bouwbesluit geldt voor geheel gebouwd Nederland, voor particulieren én bedrijven. Als opdrachtgever hoef je je hierin niet te verdiepen. Wij nemen de vastgelegde eisen van het bouwbesluit mee in ons ontwerp zodat daardoor achteraf geen problemen kunnen ontstaan.

De uitvoering

Bij grotere bedrijfspanden is er vaak een bouwmanager of bouwbegeleider die de bouw gaat begeleiden. Bij kleinere bedrijfspanden worden wij vaak gevraagd om de begeleiding van de bouw te doen. Welke keuze ook wordt gemaakt, nagenoeg altijd blijven we wel betrokken bij de bouw van het bedrijfspand. Wij vinden het geweldig om te zien hoe iets van een plan tot een prachtig bedrijfspand wordt gevormd, het blijft mooi!

Bedrijfspand Techniekcentrum Veghel

Bedrijfspand interieur 

Naast alle eisen, wensen, wetten, regels en efficiëntie van het bedrijfspand denken we na over de cultuur en de gewenste sfeer van het bedrijfspand. Het nader ontwerpen van het complete interieur kunnen wij als ontwerper ook voor u verzorgen, hetzij door ons eigen bureau, hetzij door gespecialiseerde interieurontwerpers uit ons netwerk. Hierbij blijven wij als gebouwontwerper graag op de hoogte van de plannen van de interieurontwerper om in gezamenlijkheid naar het mooiste eindresultaat voor het exterieur en interieur van het gebouw toe te werken.

Leave a Reply